Värdering

 

Christer Tallmarker har över 33 års erfarenhet av försäljning av såväl nya som begagnade skogsmaskiner. Vi utför oberoende värderingar av skogsmaskiner i t.ex. försäkringsärenden.

En av våra kunder är försäkringsbolaget Trygg Hansa.

 

 

 

 

 

Skog & Vind i Sundsvall AB, Box 9014, 850 09 Sundsvall • Tel: 070 – 689 42 56 • Org nr: 556760-3914 • info@skogovind.se